Het lifestyle gedrag van alle Nederlandse huishoudens in beeld. Vanaf nu is de complete rapportage beschikbaar! Download nu >

Segmentatie data

Actuele informatie over de leefomgeving,
de woning en het huishouden van elk woonadres.

Download meer informatie

Een totaalbeeld van elk woonadres.

De kern van de segmentatie data bestaat uit onze expertise in het ontsluiten en toepasbaar maken van marktonderzoek en diverse (open) databronnen. U krijgt op ieder gewenst moment een compleet beeld van elk woonadres; met informatie over de leefomgeving, de woning en het huishouden. De beschikbare informatie varieert van de feitelijke WOZ-waarde, het woningtype en het energielabel tot een nauwkeurige inschatting van de gezinssamenstelling, het inkomensniveau en het financiële, winkel- en mediagedrag van elk huishouden. Daarnaast zijn er de 14 GeoTypen: een indeling van Nederland in unieke lifestyle segmenten, gebaseerd op landelijk marktonderzoek.

[HIER KOMT DE HORIZONTALE LIJN]

afbeelding-blok-2-segmentatie.png

De toepassingen

De segmentatie data biedt de basis voor datagedreven beslissingen, waaronder:

  • Het creëren van een betrouwbaar, compleet en actueel beeld van elke klant en markt. 
  • Het ontwikkelen van relevante proposities voor diverse klantsegmenten.
  • Het (online) kwalificeren van nieuwe klanten zodat deze beter worden opgevolgd.
  • Het voorspellen van de klantpotentie (werving, ontwikkeling en behoud).
  • Het bepalen van (lokale) marktpotenties en de invulling van het lokale marketing- en vestigingsplaatsbeleid.
  • Het verbeteren van de voorspelkracht en betrouwbaarheid van uw huidige voorspellingsmodellen.

Opbouw

De data wordt periodiek opgebouwd op basis van actuele (open) databronnen waaronder de BAG, het CBS en het Kadaster. Daarnaast voeren wij continu marktonderzoek uit waarmee inzicht wordt verkregen in de samenstelling en de levensstijl van de Nederlandse bevolking. Wij werken er continu aan om de kwaliteit van onze data te borgen door deze bronnen op basis van verschillende datatechnieken en slimme beslisregels te combineren, valideren, wegen en corrigeren.

Gebruik

De dienst kan in abonnementsvorm volledig geïntegreerd worden in uw eigen on- en offline omgeving, inclusief periodieke updates. Optioneel kunt u gebruikmaken van onze Anolis applicatie; een applicatie waarmee u eenvoudig kunt profileren en (geografisch) visualiseren. De segmentatie data is op afstand te gebruiken, realtime op te vragen via onze webservice of toepasbaar door onze analisten in klant- en marktanalyses.

[HIER KOMT DE HORIZONTALE LIJN]

Meer weten over Segmentatie data?

Kom met ons in contact!

Relevante cases

Inspiratie