Het lifestyle gedrag van alle Nederlandse huishoudens in beeld. Vanaf nu is de complete rapportage beschikbaar! Download nu >

Vastgoed data

Feitelijke informatie over alle vastgoedpanden
en adresseerbare objecten in Nederland.

Download meer informatie

Nauwkeurige informatie over
adres, pand en perceel. 

Onze expertise in het ontsluiten en toepassen van (open) data over adressen, panden en percelen heeft geleid tot landelijke vastgoed data; unieke en gedetailleerde informatie over onder andere het woningtype, eigendom (huur/koop en soort eigenaar), WOZ-waarde, de bijgebouwen, het perceel- en tuinoppervlak en de monumentale status. Ook kan inzicht worden verkregen in pandhoogte, daktype, zonpotentie en de aanwezigheid van zonnepanelen.

[HIER KOMT DE HORIZONTALE LIJN]

afbeelding-blok-2-vastgoed.png

Waarom vastgoed data

De landelijke vastgoed data is veelzijdig inzetbaar en biedt de basis voor datagedreven beslissingen, waaronder:

  • Het opvragen van nauwkeurige en actuele informatie over het vastgoed van elke (nieuwe) klant.
  • Het real time uitvoeren van premieberekeningen voor woonhuisverzekeringen.
  • Het nauwkeuriger inschatten van risico’s in uw vastgoedportefeuilles.
  • Het controleren en aanvullen van vastgoedgegevens bij verzekeringsaanvragen.
  • Het maken van doelgroepselecties voor campagnes, bijvoorbeeld voor de verduurzaming van vastgoed.
  • Het bepalen van (lokale) marktpotenties voor de (her)ontwikkeling van vastgoed.

Opbouw

De vastgoed data wordt opgebouwd en onderhouden op basis van actuele (open) databronnen zoals het AHN, de BAG en de BRK. Daarnaast gebruiken wij aanvullende bronnen, beslisregels en data technieken om één uniforme landelijke database te creëren. Zo zorgen wij continu voor een hoge datakwaliteit met zo feitelijk, actueel en gedetailleerd mogelijke informatie.

Gebruik

De vastgoed data kan in abonnementsvorm volledig geïntegreerd worden in uw eigen on- en offline omgeving, inclusief periodieke updates. U kunt daarbij kiezen voor uitsluitend de data die voor uw eigen toepassingen relevant zijn, op landelijk of regionaal niveau. Ook kunt u de gewenste data realtime opvragen via onze webservices of laten toepassen door onze analisten in klant- en marktanalyses.

[HIER KOMT DE HORIZONTALE LIJN]

Meer weten over Vastgoed data?

Kom met ons in contact!

Inspiratie