Het lifestyle gedrag van alle Nederlandse huishoudens in beeld. Vanaf nu is de complete rapportage beschikbaar! Download nu >

Klimaatrisico omgevingsscores

Download de factsheet

Wees bewust van klimaatrisico's

Het in kaart brengen van klimaatrisico’s wordt voor steeds meer organisaties een verplichting. Betrouwbare data is daarbij onmisbaar. Wij hebben op basis van de standaard methodiek van het Dutch Green Building Council 8 klimaatrisico omgevingsscores in kaart gebracht voor elk woonadres. Bijvoorbeeld hittestress, paalrot, grondwateroverlast en overstromingskans. Direct toepasbaar voor klimaateffectrapportages, risico inschattingen en om bewustwording te creëren in uw organisatie en bij uw klanten.

Vul hieronder uw gegevens in en download de factsheet met het volledige overzicht van de scores.

FACTSHEET AANVRAGEN