Het lifestyle gedrag van alle Nederlandse huishoudens in beeld. Vanaf nu is de complete rapportage beschikbaar! Download nu >

Populariteit duurzame woningen groeit snel.

Stimuleer verduurzaming van 1 miljoen woningen door de doelgroep beter te begrijpen.

Slecht geïsoleerde woningen dalen in populariteit en daardoor stijgt de vraag naar duurzame woningen, blijkt uit onderzoek van het Kadaster naar de verduurzaming van de woningmarkt 1. Het aantal verkochte woningen met energielabel A is gestegen van 14% in 2015 naar 24% in het derde kwartaal van 2022, terwijl het aantal verkochte woningen met een ‘slecht’ energielabel (D of lager) afneemt van 43% in 2015 naar inmiddels ongeveer 30%. Het verduurzamen van huizen is een belangrijk onderwerp voor zowel financiële instellingen, die zich hebben verenigd om de Nederlandse hypotheekmarkt te verduurzamen, als voor huishoudens, die te maken hebben met gestegen kosten van energie en gas. 

Potentiële woningen 
Bezitters van koopwoningen hebben het verduurzamen van hun huis zelf in de hand, en zijn hierin niet afhankelijk van een verhuurder. Om een beeld te krijgen van de huishoudens waar verbetering mogelijk is, zijn daarom koopwoningen met een energielabel F of G geanalyseerd. Dit komt neer op ongeveer 1 miljoen woningen, 21% van het totaal aantal koopwoningen, meestal gebouwd voor 1965. Het gaat veelal om vrijstaande huizen, (woon)boerderijen en twee-onder-een-kapwoningen in kleine dorpen of om etagewoningen en flats in de grote steden. Geografisch gezien bevinden deze woningen zich vooral in: 

quizvraag-linkedin-blog-duurzaamheid-minstduurzaam.png

De bezitters van deze woningen hebben veel potentie hun huis te verduurzamen en het milieu te ontzien.  

GeoType lifestyle segmentatie
Maar wie zijn de huishoudens met energielabel F en G? Om hier antwoord op te geven maken we gebruik van onze landelijke segmentatie data, met daarin informatie over elk woonadres. Niet alleen wat betreft de fysieke kenmerken van de woning en omgeving, maar ook wat betreft het huishouden. Op basis van lifestyle marktonderzoek hebben we Nederland namelijk ingedeeld in 14 unieke lifestyle segmenten, de GeoTypen. En op basis van verschillende (open) databronnen en analyses hebben we voor elk woonadres ingeschat welk GeoType daar het beste bij past. Door de label F en G koopwoningen te combineren met de GeoTypen zien we dat met name de Creatieve Milieuliefhebbers (17,9%), Intellectuele Cultuurliefhebbers (15,8%) en Gezinsgerichte Voordeelzoekers (10%) vaak in deze huizen wonen.  

De levensstijl in beeld
Als we de levensstijl van deze groep nader bekijken, zien we dat ze houden van het buitenleven en de natuur. In hun vrije tijd sporten of klussen ze graag. Ze zijn bovengemiddeld milieubewust en maar liefst 25% van hen is zelfs extreem milieubewust. Ze kopen vaak biologische producten, eten regelmatig vegetarisch en kopen hun producten graag in speciaalzaken.  

Hoewel deze groep een milieubewuste levensstijl heeft, wonen ze toch in huizen met veel potentie om te verduurzamen. Dit biedt een mooie kans om verduurzaming onder de aandacht te brengen. Maar hoe kun je deze groepen effectief bereiken? 

Gesegmenteerde benadering
Door in je boodschap in te spelen op de levensstijl van een GeoType, kun je deze relevanter maken voor de ontvanger. De Creatieve Milieuliefhebbers en Intellectuele Cultuurliefhebbers hebben over het algemeen een hogere leeftijd, meer te besteden en zijn sterk gemotiveerd om te verduurzamen vanuit hun liefde voor de natuur. Deze typen hebben een voorkeur voor de meer traditionele communicatie kanalen telefoon en post. Het advies van een expert, gericht op duurzaamheid, is daarbij een goede strategie, waarbij de boodschap formeel en feitelijk moet zijn. 

Voor de Gezinsgerichte Voordeelzoekers, die eerder van middelbare leeftijd zijn en een kleinere portemonnee hebben, is het daarentegen belangrijk om de focus te leggen op kostenbesparing en gebruiksgemak. Door middel van post en het vermelden van het telefoonnummer van de organisatie voor eventuele vragen, kun je deze groep het beste benaderen. Het is daarbij raadzaam om het taalgebruik eenvoudig te houden en de vervolgstappen voor de klant makkelijk te maken.  

Kans om te verduurzamen
Beide groepen lijken enorme kansen te bieden om hun woningen met energielabel F en G te verduurzamen. Een deel heeft dit zelfs wellicht al gedaan. We zien namelijk dat deze huishoudens minder verhuizen dan gemiddeld. Wellicht heeft een deel dus zelfs de eerste stappen naar verduurzaming al gezet, maar is er nog geen reden geweest een nieuw energielabel aan te vragen. Voor een ander deel van de groep geldt misschien dat de woning niet verduurzaamd kan of mag worden, bijvoorbeeld omdat het gaat om een monumentale woning. Het duurzaamheidsvraagstuk heeft vele kanten, en niemand heeft direct alle antwoorden. Maar het startpunt is je doelgroep beter te leren kennen, en ze aan te spreken op een relevante manier; met een gepersonaliseerde boodschap, het juiste aanbod en via het juiste kanaal. Onze segmentatie data biedt een goed uitgangspunt om de doelgroep beter te begrijpen én te lokaliseren. 

Wilt u meer weten over onze landelijke segmentatie data en ons lifestyle segmentatiemodel? Bekijk dan de pagina’s Segmentatie data en 14 GeoTypen voor meer informatie.