Het lifestyle gedrag van alle Nederlandse huishoudens in beeld. Vanaf nu is de complete rapportage beschikbaar! Download nu >

[HORIZONTALE LIJN]

Referenties

Vitens

Yvonne Hassink, data scientist

“Onze strategie is ‘Elke druppel duurzaam’. Dat willen we in 2030 bereikt hebben. Dat kunnen we niet zonder onze klanten. Met behulp van de segmentatie data van GeoMarktprofiel krijgen we veel inzicht in onze klanten en hun verbruik. En dat stelt ons in staat in campagnes bewustwording te creëren en gerichte oplossingen te bieden die zijn toegespitst op hun situatie.”

geomarktprofiel-referentie-vitens.jpg

KWF Kankerbestrijding

Arnoud Markus, team lead data & product owner

“Met behulp van de GeoMarktprofiel data krijgen wij beter inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse subgroepen in onze achterban. Bovendien helpt het ons bij het zoeken naar lookalikes en het inzichtelijk maken van de potentie. Daarnaast hebben we het al succesvol ingezet bij content- en mediakeuzes."

geomarktprofiel-referenties-kwf-kankerbestrijding.jpg

Wehkamp

Wilson Spoor, Lead customer demand forecasting & planning

“We proberen al onze klanten een persoonlijke winkel ervaring aan te bieden. De GeoMarktprofiel data helpt ons daarbij dat te bereiken. Het geeft ons de mogelijkheid een 360 graden klantbeeld te creëren waarmee we in elke interactie met de klant die persoonlijke doorvertaling kunnen effectueren.”

geomarktprofiel-referentie-wehkamp.jpg

Rabobank

Joris Beckers, Manager Datamanagement

"GeoMarktprofiel stelt ons in staat om meer rendement op marketingcampagnes te behalen door op intelligente wijze onze data te combineren met segmentatie data. Ook hebben we samen met GeoMarktprofiel een Interactieve Marktscan ontwikkeld die de lokale Rabobanken concrete handvatten biedt voor de marktbewerking. We zijn tevreden omdat GeoMarktprofiel meedenkt en praktische oplossingen biedt."

rabobank-referentie-afbeelding.jpg

Ardanta

Koos Ridder, Database Marketeer, Marketing & Communicatie

“Met behulp van segmentatie data heeft Ardanta een segmentatie ontwikkeld die de basis vormt voor de klantcontactstrategie over alle kanalen heen. Deze strategie helpt ons bij het klantgericht benaderen van klanten waardoor we meer rendement uit onze campagnes halen.”

ardanta-referentie-afbeelding.jpg

Centraal Beheer Achmea

Natasja van Buuren, data consultant

"De GeoTypen van GeoMarktprofiel brengen Centraal Beheer dichter bij haar (potentiële) klanten. Met een duidelijk en concreet beeld van onze doelgroepen, maken we onze diensten en communicatie extra relevant."

centraal-beheer-referentie-afbeelding.jpg

Kees Smit Tuinmeubelen

Ren├ę Nijmeijer, Marketing Manager

"Kees Smit Tuinmeubelen groeit en dit willen we blijven doen. We hebben al veel inzicht in onze klanten, maar om onze marketing nog efficiënter in te kunnen zetten hebben we de expertise van GeoMarktprofiel ingeschakeld. Op basis van ons klantenbestand is er gekeken welke GeoTypen bij ons aansluiten zodat we campagnes nog beter targeten en content nog beter toespitsen op de (potentiële) klant. Op advies van GeoMarktprofiel gaan we de komende periode inzichtelijk maken waar in Nederland onze GeoTypen klantgroepen het meest vertegenwoordigd zijn. Zo kunnen we de marktpotentie beter bepalen en on- en offline marketingactiviteiten inzetten, met als doel om het marktaandeel te verhogen en het beste resultaat te behalen. GeoMarktprofiel heeft écht met ons meegedacht, wat voor ons erg waardevol is."

kees-smit-referentie-afbeelding.jpg

Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Jaap Boter, Vakgroep Marketing, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

"Binnen onze Master of Marketing laat het vak Geomarketing de toegevoegde waarde zien van geografische informatie binnen het marketing vakgebied. Studenten leren onder meer hoe data als die van GeoMarktprofiel goed kunnen helpen bij het bepalen van het verzorgingsgebied, de potentie en het assortiment van vestigingen. Daarnaast helpt de data van GeoMarktprofiel ons in ons onderzoek om data te verrijken en consumentengedrag beter te begrijpen. De mogelijkheden binnen ons vakgebied en de relevantie van onze onderzoeken worden daardoor sterk uitgebreid."

vrije-uni-amsterdam-referentie-afbeelding.jpg

Essent

Ruud Goorden, Senior Marketing Analist

"Na uitvoerig onderzoek onder meerdere leveranciers is GeoMarktprofiel de beste partner gebleken voor landelijke segmentatie data voor onze organisatie en toepassingen. We gebruiken GeoMarktprofiel op huishoudniveau, organisatie breed. Onze analisten en marketeers maken dagelijks gebruik van de segmentatie data ten behoeve van retentie, werving en behoud."

essent-referentie-afbeelding.jpg

Unicef

Michiel van Straten, Senior Data Analist, Marketing Intelligence

''GeoMarktprofiel stelt ons in staat om met de segmentinformatie doelgroepgericht marketing te bedrijven. In de metingen die we doen zien we een grote consistentie in het gedrag van de GeoTypen. Dat geeft ons het vertrouwen om in onze fondsenwervende campagnes scherp te segmenteren op basis van deze segmenten. Dat niet alleen: we kunnen vaststellen dat het werkt.''

rene-bernal-f0rdhx5p8sq-unsplash.jpg

Marqt

Constant Berkhout, Marketing en Format

"Wij willen klanten zo goed mogelijk leren kennen zodat we hen op elk moment van de customer journey kunnen helpen kiezen voor producten die zijn gemaakt met respect voor mens, dier, natuur en milieu. GeoMarktprofiel heeft niet alleen bijgedragen aan meer kennis over de wensen van onze klanten, maar ook geholpen bij het verder professionaliseren en meer fact based werken. Met de grondige kennis van en over data analyse heeft GeoMarktprofiel geleverd wat er was beloofd. GeoMarktprofiel heeft tools gemaakt waarmee Marqt direct aan de slag kan. Data analyse is niet cijfers maar ook mensenwerk; continue betrokkenheid bij de onderzoeksmethoden en goede tijdsplanning waren cruciaal voor het succes van dit project."

marqt-referentie-afbeelding.jpg