Het lifestyle gedrag van alle Nederlandse huishoudens in beeld. Vanaf nu is de complete rapportage beschikbaar! Download nu >

Nieuwe samenwerking GeoMarktprofiel en marktonderzoeksbureau Blauw Research

07 apr. 2021
Bob Hoogewind
geomarktprofiel-afbeelding-nieuwe-samenwerking-blauw-detail.jpg

Al sinds 1985 biedt GeoMarktprofiel betrouwbare landelijke segmentatie data en analyses aan. In de wijze waarop elk woonadres in Nederland in kaart wordt gebracht is sindsdien veel veranderd. Niet alleen door een explosie aan beschikbare (open) data, gewijzigde wetgeving en nieuwe datatechnieken, maar ook door anders marktonderzoek uit te voeren. Om de Nederlandse lifestyle zo structureel en breed mogelijk in kaart te kunnen blijven brengen, zijn wij een samenwerking aangegaan met het Rotterdamse marktonderzoeksbureau Blauw Research.

Terugblik: van landelijke postcode data naar uitgebreid lifestyle marktonderzoek
In de beginjaren brachten wij Nederland in kaart door in elke postcode één huishouden telefonisch te vragen om de woningen en bevolkingsopbouw in de straat te beschrijven. Immers, openbare databronnen vanuit de overheid bestonden nog niet. De landelijke postcode data bood veel organisaties de mogelijkheid om – met de postcode als sleutel – een goed beeld te vormen van hun klanten en marktgebieden. In 1994 wilden wij meer verdieping aanbrengen en startten we met lifestyle marktonderzoek, destijds uitgevoerd door grootschalig per post enquêtes uit te sturen. De Nederlandse consument gaf in die tijd nog uitgebreid zijn mening, wat zorgde voor veel respons en een analyse database waarmee organisaties een aanvullend beeld kregen van de lifestyle van hun klantsegmenten. In diezelfde periode zetten wij de eerste stappen in de ontwikkeling van ons eigen lifestyle segmentatiemodel: de 14 GeoTypen. Maar de écht grote ontwikkeling was de doorbraak van het internet. Deze bood organisaties ongekende mogelijkheden om zelf (klant)data te verzamelen of om over externe data te beschikken. Hierdoor werd er steeds meer van ze gevraagd, want ineens moesten zij grote hoeveelheden data kunnen beheren, analyseren en toepassen. De ongekende mogelijkheden stelden ons in staat om een eerste landelijke segmentatie database op adresniveau op te bouwen, met data uit ons eigen online marktonderzoek en landelijke databronnen van licentiepartners.

Het afgelopen decennium is het aanbod aan data sterk toegenomen. Niet alleen door de verschuiving naar online en de bonte mix aan communicatiekanalen, maar bijvoorbeeld ook door de wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet heeft gezorgd voor toegang tot nieuwe (open) databronnen waarmee wij onze landelijke segmentatie data kunnen aanvullen, betere voorspellingsmodellen kunnen bouwen en nauwkeuriger kunnen valideren. Daarnaast heeft het brede datalandschap nieuwe kansen geboden voor onze onderzoeken: omdat informatie vanuit openbare registers kan worden ontsloten, zijn onderzoeksvragen over onder andere de woning en leefomgeving in de loop der jaren vervangen. De keerzijde is dat het datalandschap behoorlijk versnipperd is geraakt en databeheer, -verwerking en -validatie meer aandacht en kennis vergen.

De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van (open) data is geen gegeven. Dat geldt ook voor de lifestyle marktonderzoeken die wij al ruim 25 jaar uitvoeren. Het is steeds meer dringen om de beperkte tijd en aandacht van de consument, waarbij de kwaliteit van de data constant geborgd moet blijven. En dat vereist de nodige expertise, die wij gevonden hebben bij Blauw Research.

Nieuwe samenwerking, nieuwe mogelijkheden
De samenwerking met Blauw Research brengt het beste van twee werelden samen: landelijke segmentatie data en marktonderzoek. Samen hebben wij een nieuwe manier gevonden om structureel lifestyle marktonderzoek uit te voeren, waarmee wij beter in staat zijn om de lifestyle van elk woonadres in kaart te brengen.

Het hoofdonderzoek wordt sinds het najaar van 2020 uitgevoerd en biedt op verschillende thema’s diverse lifestyle inzichten. Omdat de lifestyle van Nederland continu in beweging is, wordt het hoofdonderzoek jaarlijks uitgevoerd. Op basis hiervan worden onder meer de GeoType lifestyle segmenten gecreëerd en onderhouden. Tevens hebben wij door de samenwerking de mogelijkheid om aanvullende onderzoeken in diverse domeinen en branches uit te voeren. Zo zijn wij begin dit jaar gestart met een onderzoek naar de communicatiestijlen en -voorkeuren van Nederland, en volgt er later in 2021 een onderzoek naar het retail consumentengedrag van Nederland. Hiermee kleuren wij ons land en de GeoTypen steeds verder in. Tot slot is er gezamenlijk een methodiek ontwikkeld waarmee voor organisaties aanvullend eigen onderzoek kan worden uitgevoerd onder de voor hun relevante doelgroepen. Op deze manier krijgen zij een extra verdieping van hun doelgroepen naar de eigen merken, producten of labels. En omdat wij heel Nederland in kaart hebben gebracht, kunnen wij de resultaten projecteren op elk woonadres.

Inzichten vertaald naar elk woonadres
Uiteindelijk draait het niet alleen om het verkrijgen van een nog rijker inzicht in Nederland. Dé daadwerkelijke kracht zit in het vertalen van al deze inzichten naar elk Nederlands woonadres, door gebruik te maken van (open) data gecombineerd met geavanceerde data analyses en voorspellingsmodellen. Het resultaat is een uniforme landelijke segmentatie database die periodiek opnieuw wordt opgebouwd op basis van de laatste inzichten. Steeds meer klanten integreren de data in de eigen on- en offline omgeving of raadplegen de data realtime, zodat er op elk gewenst moment een compleet beeld beschikbaar is van het woonadres van elke klant en van elk marktgebied. Dat is de synergie van landelijke segmentatie data en marktonderzoek.

Over segmentatie data en meer informatie
Meer informatie over de toepassingen van de data en de dienstverlening in het algemeen, kunt u terugvinden op de pagina segmentatie data.

Wilt u meer weten over onze nieuwe lifestyle onderzoeken en de samenwerking met Blauw Research? Of bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

“Samen hebben wij een nieuwe manier gevonden om structureel lifestyle marktonderzoek uit te voeren."

Gerelateerde diensten